Aantal verkochte CPU’s en GPU is weer flink gedaald

Het wereldwijde aantal verkochte cpu’s en gpu’s is in het laatste kwartaal van 2022 wederom flink gedaald, zo meldt Jon Peddie Research op basis van eigen onderzoek. Zo werden er 38 procent minder gpu’s verkocht dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal verkochte processors liep terug met 35 procent in diezelfde periode. Het moge dus duidelijk zijn dat de componentenmarkt momenteel aardig in de penarie zit.
Via JPR
Gekeken naar de cpu-markt is er een duidelijke tendens te zien (zie bov…

Deze website gebruikt cookies (en andere technieken) om daarmee informatie over het gebruik van de website te verzamelen.